Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

dajmicosodsiebie
09:26
0808 79ab 390
Reposted fromhistoriahisterii historiahisterii viaToshi Toshi

June 21 2017

dajmicosodsiebie
22:48
Wiara w kłamstwie pogrążona, niby ziemia ale piekło. 

June 19 2017

dajmicosodsiebie
20:18
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
Reposted byinvissibleeSkydelanohmydeermy-world-my-spacefemme-fatal

June 12 2017

dajmicosodsiebie
21:32
Musimy się przyzwyczaić do tego, że przed najważniejszymi skrzyżowaniami naszego życia nie ma żadnych znaków ostrzegawczych.
— E. Hemingway
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianadwrazliwosc nadwrazliwosc

June 11 2017

dajmicosodsiebie
13:47
Czasem tak bywa, że rozrywka dla kogoś jest ważniejsza niż budowanie stabilnej przyszłości. 
dajmicosodsiebie
12:40
cześć, pamiętasz mnie jeszcze?
dajmicosodsiebie
12:19
Grunt to uniknąć nadinterpretacji. Nadinterpretacja to zło.
dajmicosodsiebie
11:46

08:08
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz
dajmicosodsiebie
11:13
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
dajmicosodsiebie
10:25
6568 15b7 390
dajmicosodsiebie
10:06
Tak wiele mam Ci dziś do powiedzenia...
— :0
dajmicosodsiebie
09:22
Moje myśli opiekują się Tobą. Niezależnie czy bez Twojej, czy za Twoją zgodą.
— Edward Stachura
Reposted fromborn2die born2die viainvissiblee invissiblee

June 10 2017

dajmicosodsiebie
23:03
To była pierwsza rzecz, której musiałem się o Niej dowiedzieć i być może najtrudniejsza jakiej przyszło mi się kiedykolwiek nauczyć – a mianowicie tego, że Ona jest tylko swoją własnością, a to, co mi daje, jest kwestią Jej wyboru i jest przez to cenniejsze.
— Barbara Hambly
dajmicosodsiebie
19:48
"Prawda jest taka, że każda osoba cię skrzywdzi, dlatego musisz znaleźć taką która jest warta cierpienia."


June 09 2017

dajmicosodsiebie
22:25
Dzisiaj tylko w słuchawce mogę słyszeć Twój głos- taki los.
dajmicosodsiebie
22:22
Żyjemy dwoma życiami. Tym, które widzą inni. I tym, w którym jesteśmy sami
— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viamagolek22 magolek22

June 06 2017

dajmicosodsiebie
21:35
Dąż do realizacji marzeń. 
Nie patrz na to, co mówią inni. Pokaż im, że potrafisz, ze umiesz realizować marzenia i zmieniać je w rzeczywistość.

May 21 2017

dajmicosodsiebie
23:06
Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?

May 15 2017

dajmicosodsiebie
23:32

14:00
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
dajmicosodsiebie
23:26

13:59
Można się spakować i uciec od ludzi, ale nigdy od myśli o nich.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl