Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

dajmicosodsiebie
23:11
Co się z nami,
Kurwa,
Stało?!

August 17 2017

dajmicosodsiebie
22:33
Pojawiłaś się w moim życiu tak naprawdę przypadkiem, tylko przypadkiem nie wchodź !...

August 15 2017

dajmicosodsiebie
22:42
Rozczarowania..
Otwierają Ci oczy i zamykają serce...
Reposted bylittleburneverythingiwant
dajmicosodsiebie
20:09
Nie lubię, kiedy ktoś lekceważy moje uczucia. Ja się otwieram, rozbieram, flaki wypruwam, a ktoś mówi: "przesadzasz, wkręcasz sobie..." - to nie fair.

August 12 2017

dajmicosodsiebie
22:46
6199 cf46 390
Reposted bypkz451xal

August 09 2017

dajmicosodsiebie
20:27
Milczenie to tekst, który niezwykle łatwo jest błędnie zinterpretować. 

August 08 2017

dajmicosodsiebie
19:50
Życie nie jest lepsze ani gorsze od naszych marzeń, jest tylko zupełnie inne.


Reposted bymisne misne

July 29 2017

dajmicosodsiebie
22:52
Już było paru takich, których też byłem pewien...
— ZBUKU
Reposted frompozakontrola pozakontrola viaSanderke Sanderke

July 28 2017

dajmicosodsiebie
07:09
4013 d33b 390

July 22 2017

dajmicosodsiebie
23:53
- Zobacz, już się kłócimy.
- Tacy już jesteśmy. Kłótliwi. Ty mówisz mi, kiedy jestem sukinsynem, a ja tobie, kiedy jesteś wredna. Czyli właściwie bez przerwy. Nie boję się ciebie urazić. Uczucia szybko ci się zmieniają i znowu będziesz wredną wiedźmą.
- ...no więc co?
- Nie będzie łatwo. Będzie naprawdę ciężko. Będziemy musieli co dzień nad tym pracować. Ale chcę zaryzykować, bo pragnę ciebie. Całej ciebie. Na zawsze. Ty i ja. Każdego dnia. 

July 18 2017

dajmicosodsiebie
13:39
Nie znam nikogo, kto tak perfekcyjnie robi z igły - widły jak Ty.
Reposted bySanderke Sanderke

July 17 2017

dajmicosodsiebie
21:08
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.

July 09 2017

dajmicosodsiebie
21:14
Istnieją trzy rzeczy w naszym życiu, które nigdy nie powrócą: Czas, Słowa,Szanse .

Istnieją trzy rzeczy w naszym życiu, które mogą nas zniszczyć: Duma, Kłamstwo, Zazdrość.

Istnieją trzy rzeczy w naszym życiu, których nie powinniśmy nigdy stracić: Nadzieja, Szacunek,Lojalnosc.

Istnieją trzy rzeczy w naszym życiu, które są bezcenne: Rodzina, Miłość, Przyjaźń

July 06 2017

dajmicosodsiebie
22:47
Najgorszy ból, to ten który zadają Ci których kochamy. . .
— Chichot losu
dajmicosodsiebie
22:32
Co się stało z dniami, w których byłem pewny że z Tobą kłócić się można tylko o kołdre ?!
dajmicosodsiebie
22:04
Trzeba być obojętnym. Bez duszy i serca. Obojętnie się budzić i z taką samą wyuzdaną obojętnością zasypiać. Nosić ja w sercu, jednocześnie serca nie posiadając. Taka abstrakcja. Nikogo nie całować. Nikomu nie pozwalać się kochać. Tylko oddychać i trwać.
— Sławomir Łuczak

July 02 2017

dajmicosodsiebie
15:03
Snucie marzeń to jedna z najtrudniejszych sztuk. 
Wymaga nie tylko wyobraźni, ale i odwagi, czasami 
nawet bezczelności. Trzeba umieć marzyć o tym, 
o czym innym się nawet nie śniło.

June 29 2017

dajmicosodsiebie
23:13
` Nie ważne jest to ile razy się nie udało, 
czy ile czasu się poświęciło na coś co można by nazwać celem,
ważne jest to że pomimo niepowodzeń napotkanych na drodze dalej się nie poddajemy 
i brniemy dalej w pogoni za szczęściem... ` 🔥
dajmicosodsiebie
22:38
Bliska a zarazem odległa..
dajmicosodsiebie
21:37
Poziom mojego smutku widać po wzrastającej aktywności na zupie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl